Finanstilsynets redegørelse om PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Link til Finanstilsynets redegørelse til offentligheden vedr. PP Capital

Finanstilsynet har i 2017 foretaget en gennemgang af udvalgte fondsmæglerselskabers, herunder PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, periodiske oversigter til detailkunder i forbindelse med skønsmæssig porteføljepleje med henblik på at undersøge, om oversigterne lever op til kravene hertil i den dagældende bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående kan PP Capital kontaktes på:

plh@pp-capital.dk / ss@pp-capital.dk

+45 88330432 /+45 88330433

Finanstilsynet kan kontaktes på:

finanstilsynet@ftnet.dk

+45 33558282