PP Capitals første børsnoterede aktiefond er kommet godt fra start

PP Capital Stock Pick har nu været på markedet i snart et halvt år. Et halvt år hvor aktiemarkederne ikke har vist sig fra sin mest medgørlige side, men hvor fonden til gengæld har levet op til vores ambitioner om at skabe gode afkast, også i nedgangstider.

I 2019 har vi leveret et afkast på hele 13,33 procent – og ligger i øjeblikket nummer 1 på Morningstars liste over tilsvarende fonde.

Den stærke udvikling i 2019 gør at fonden nu samlet set har givet et positivt afkast i sin levetid – det skal sammenlignes med det generelle marked, der har været præget af tab omkring 5 procent i samme periode. Vores målsætning om, at have robuste og stabile aktier, der klarer sig bedre i opgangstider og ikke falder helt så meget som andre aktier, når markederne er under pres, er derfor til fulde opnået i perioden.

Afkastet er hjulpet godt på vej af stærk performance fra Simcorp A/S, William Demant A/S, GN Store Nord A/S og DSV A/S. Højdespringeren har været Chemometec A/S, der er steget over 40% og har bidraget med 0,5% til porteføljens samlede afkast.

Grundlæggende ser vi positivt på aktiemarkedet. Mange danske aktier er fortsat lavt prissat efter faldene i 2018 og vi ser gode muligheder for, at danske aktier kan stige med 15-20% eller derover i 2019. Vores nuværende sammensætning i fonden afspejler dette synspunkt.

Bemærk, at historisk afkast ikke er en garanti for fremtidigt afkast.