PP Capital børsnoterer PP Capital Tactical Asset Allocation, DK0061274602

PP Capital’s tredje investeringsforening – PP Capital Tactical Asset Allocation (PPC TAA) – blev børsnoteret sidste uge. Foreningen er kommet fint fra start.
PPC TAA bygger på en taktisk investeringsstrategi, hvor allokeringen løbende tilpasses ud fra ændringer i det makroøkonomiske miljø. I et positivt miljø vil strategien således være eksponeret mod aktier, mens der i et mere nervøst miljø vil være overvægt af obligationer og alternativer. PPC TAA fungerer således, som det risikojusterende element i porteføljen.
Læs mere og følg udviklingen på vores hjemmeside https://pp-capital.dk/tactical-asset-allocation/. PPC TAA kan købes i din netbank og har fondskoden; DK0061274602.