Uafhængig og personlig rådgivning for hele familien

Om os

Uafhængig og personlig familierådgivning tilpasset Jeres unikke ønsker og behov

Vi tilbyder vores kunder:
  • Family Office services med udgangspunkt i familiens ønsker og behov
  • Optimering af familiens finansielle setup og løsninger, såvel nationalt som internationalt
  • Langsigtet og uafhængig rådgivning og forvaltning med adgang til hele investeringsuniverset
  • Adgang til relevant netværk og transaktioner

Skræddersyede løsninger der dækker familiens unikke behov

Vi tilbyder individuel rådgivning og forvaltning, der lægger vægt på formuestruktur, ønsker og drømme. Centralt for vores services og tilbud er et gensidigt og langsigtet tillidsforhold, hvor vi agerer kundens højre hånd i alle finansielle hensyn.

Services
Rådgivning & planlægning
Langsigtet formueplanlægning inkl. formuestruktur, generationsskifte, arv, fremtidsfuldmagter mv. for den samlede familie. Den optimale formuestruktur gennemgås ligeledes med henblik på optimering af familiens formuesammensætning afhængig af den konkrete situation.
Optimering af Bankvalg
Den totale omkostningsstruktur i familiens nuværende finansielle setup gennemgås. Alternative tilbud og løsninger præsenteres. Dette inkluderer blandt andet depotgebyr, kurtage, valutaveksling, investeringslån samt vilkår for realkreditfinansiering, bidrag, konverteringsmuligheder mv. Vi hjælper ligeledes med finansiering af ejendomme i udlandet.  
Fuld rapportering
Ud fra familiens overordnede ønsker bestemmes den strategiske allokering, som implementeres fuldt uafhængigt med henblik på formuebevarelse og -forøgelse over tid. Der rapporteres på månedsbasis på den samlede portefølje, noterede såvel som unoterede, hvilket sikrer et samlet overblik over formue, allokering, afkast og risiko.
Uafhængighed og adgang til globaleforvaltere
Med baggrund i det optimerede finansielle setup tilbydes en fuldstændig og uafhængig familierådgivning og -forvaltning. Der tilbydes adgang til udvalgte globale forvaltere indenfor det noterede samt unoterede, med fokus på at skabe langsigtede afkast til familien.
Familieuddannelse og coaching
Vi tilbyder uddannelse af familien med fokus på den bedst mulige forberedelse på at overtage formuen på sigt. Der lægges et individuelt program, så vi sikrer relevans. Teamet præsenteres ligeledes, så alle er kendte ansigter. Vi arbejder sammen med professionelle coaches, som hjælper med at afklare værdier inden og undervejs i en transitionsproces.
Netværk, sparring & deals
Vores netværk og kunder kommer løbende med relevante investeringsmuligheder. Vi samles over spændende investeringer og medinvesterer direkte i selskaber og ejendomme.
Adgang til revisorer & internationale skatterådgivere
Der tilbydes adgang til udvalgte revisorer og internationale skatterådgivere, der kan levere relevant og tilpasset service efter sagens karakter og omfang.
Sportskoncept
Unikt setup og løsning tilbydes til atleter, der skal fokusere på deres sport, mens vi fokuserer på den finansielle situation. Vi arbejder sammen med en række agenter og relevante samarbejdspartnere, der kan hjælpe med hele kontrakt- og klubdelen.
Internationalt setup
Vi arbejder nationalt såvel som internationalt med adgang til både banker og forsikringsselskaber i udlandet. Det rette setup vælges, hvad end det drejer sig om ud- eller hjemrejse til DK eller mellem to andre lande.
Vores kunder

Et unikt setup med fuldstændig uafhængighed og transparens

Vores kunder står altid først. Med ærlighed, ordentlighed og tæt kommunikation opbygger vi nære forbindelser til hele familien og skaber et gensidigt tillidsforhold. Vi investerer derfor mange ressourcer i at forstå familiens ønsker og behov, og derved kunne tilbyde individuelt tilpassede løsninger. Familien betaler et fast fee og vi agerer dermed som ansat af familien, som familiens højre hånd på det finansielle.

Vi servicerer en række forskellige kunder herunder velhavende privatpersoner og familier, finansielle holdingselskaber og andre familie kontorer, almene boligorganisationer og pengeinstitutter. Vi arbejder ligeledes sammen med en række professionelle rådgivere og konsulenter, der søger vores ekspertise til rådgivning af deres egne kunder.

Kvalitet
Ambitioner
Teamwork
Integritet
Tillid

Vi tilføjer værdi gennem erfaring og dybdegående faglig indsigt til gavn for vores kunder

Kvalitet er afgørende for, at vi kan skabe langsigtet og bæredygtig værdi til vores kunder. Vi fokuserer derfor kun på løsninger, strukturer, aktivklasser og strategier, hvor vi har kompetencerne til at omsætte muligheder til værdi. Kvalitet kommer ligeledes til udtryk i vores generelle tilgang til kapitalforvaltning fra kundekontakt til opfølgning, administration og ordentlighed.

En unik kombination af investeringsstrategier

Med baggrund i de med kunden definerede mål og strukturer sammensætter vi en langsigtet portefølje bestående af såvel børsnoterede såvel som ikke-noterede investeringer. Der leveres månedsrapportering på den samlede portefølje, og der afholdes måneds- eller kvartalsmøder efter kundens ønske.

Strategisk allokering
Noterede aktiver
Unoterede aktiver
Private Equity
Ejendom
Infrastruktur
Kredit
Aktier
Obligationer
Alternativer

Investment Management

Med udgangspunkt i den Strategiske og Taktiske allokering foretages en langsigtet investering. Som familiens uafhængige rådgiver og forvalter har vi mulighed for at anvende hele investeringsuniverset, hvilket inkluderer ETF’er, enkelte værdipapirer, fonde og forvaltere såvel noterede som unoterede. Vi har i allokeringen kun ét mål, nemlig at sammensætte den bedst mulige portefølje til den enkelte familie med frit valg blandt alle investeringsløsninger, der naturligvis skal overholde vores interne procedurer og udvælgelseskriterier.

Hvem er vi

Team

Palle Lund Hansen portræt
Palle Lund Hansen
Partner & CEO
Tlf. +45 40 97 16 35plh@pp-capital.dk
Sverrir Sverrisson Portræt
Sverrir Sverrisson
Partner & Chief Investment Officer
Tlf. +45 31 64 07 10ss@pp-capital.dk
Stine Bøgh Carlsen portræt
Stine Bøgh Carlsen
Partner & Chief Client Officer
Tlf. +45 51 26 21 94sbc@pp-capital.dk
Troels Brinch portræt
Troels Brinch
Partner & Chief Executive Wealth Planner
Tlf. +45 50 60 82 31tb@pp-capital.dk
Emil Willemoes Helms portræt
Emil Willemoes Helms
Partner & Portfoliomanager
Tlf. +45 29 92 28 63ewh@pp-capital.dk
Bo Øland
Bo Øland
Senior Relationship Manager
Tlf. +45 81 40 70 82bo@pp-capital.dk
Andreas Sjöholm
Partner & Country Manager Sweden
Tlf. +46 702 815 115as@pp-capital.dk
Johannes Simonsen
Johannes Simonsen
Executive Wealth Planner
Tlf. +45 23 23 20 04josi@pp-capital.dk
Nanna Jørgensen
Project Manager
Tlf. +45 20 60 89 69nj@pp-capital.dk

Bestyrelse

Mads Jakobsen Portræt
Mads G. Jakobsen
Bestyrelsesformand
Henrik Bak portræt
Henrik Bak
Bestyrelsesmedlem
Jesper Drescher
Jesper Vesten Drescher
Bestyrelsesmedlem