Asset Management

PP Capital Tactical Asset Allocation

PP Capital Tactical Asset Allocation (PPC TAA) er en aktiv investeringsstrategi, der har til formål, at beskytte porteføljen i perioder med stor volatilitet, og samtidig levere gode afkast i perioder med mindre volatilitet. Strategien justerer løbende vægtningen mellem forskellige aktivklasser, afhængig af den underliggende risiko i markedet. PPC TAA fungerer således, som det risikojusterende element og anvendes typisk i samspil med PP Capitals andre fonde, afhængig af investeringshorisont og risikoprofil.

PPC TAA består som udgangspunkt af en portefølje af indeksfonde, ETF’er. Taktisk allokering betyder, at allokeringen løbende tilpasses ud fra ændringer i det økonomiske miljø og markedsdynamikken. Således investeres der i aktier i et positivt investeringsmiljø, karakteriseret af stigende vækst og positiv prisudvikling. I et nervøst investeringsmiljø, med faldende vækst og prisudvikling, vil porteføljen i stedet være overvægtet mod alternativer og statsobligationer, afhængigt af inflationsudviklingen. PPC TAA giver således mulighed for løbende at ændre allokeringen til den aktivklasse, der forventes at have de bedste forudsætninger, i det aktuelle investeringsmiljø.

Se på Portfolio Manager
-0,00%
Fondens afkast start-til-dato
DK0061274602
ISIN
Indre værdi (NAV)

PP Capital Tactical Asset Allocation