Asset Management

PP Capital StockPick

StockPick er en aktivt forvaltet investeringsstrategi med målet at give højest mulig afkast under hensyntagen til risiko. For at finde de bedste investeringer, benytter afdelingen en analytisk tilgang, hvor aktier vurderes ud fra et 7-faktor scoringssystem, der inkluderer en grundig analyse af forretnings og fundamentale forhold.

For at levere det bedste afkast, har afdelingen mulighed for at investere globalt. Nordiske aktier udgør typisk en større del af afdelingens samlede markedsværdi. Investeringsstrategien har som mål at skabe et attraktivt, langsigtet afkast med en investeringshorisont på minimum 5 år.

Se på Portfolio Manager
-0,00%
Fondens afkast start-til-dato
DK0061075678
ISIN
Indre værdi (NAV)

PP Capital StockPick